Airsoft Beograd Cenovnik – Arena No1

  • Rezervacija Airsoft termina je neophodna minimum 24h ranije.
  • Minimalan broj igrača je 6.
  • Trenutni maksimalni broj igrača je 10.
  • Neophodno je poneti važeću ličnu kartu ili pasoš (igrači koji NE PONESU pomenute dokumente, NE MOGU biti pušteni u igru).
  • 1h igre,replika(airsoft puška),480 kuglica(4okvira x 120 kuglica) – 1200din po igraču
  • dodatni okvir 120kuglica – 250din